Parkování během závodu Slováckého poháru

5. 8. 2022

ZÓNY PRO PARKOVÁNÍ

Prosba pořadatelů: Dodržujte příjezdové komunikace a parkovací zóny. Není dovoleno se zdržovat na sousední zemědělské půdě, která je soukromým majetkem.

Prosíme o dodržování PŘÍSNÉHO ZÁKAZU parkování v červeně vyznačené oblasti.

V případě potřeby je DEPO (modrá) prodlouženo až do zadní části k lesu dle vyorané brázdy.

Žlutě vyznačená oblast je určena pro parkování diváků.

https://mxpraksice.cz/wp-content/uploads/2022/08/parkovani-pri-zavodu-scaled.jpg